Fundering

De fundering is het begin van ieder project. Zonder goede basis zou een gebouw in elkaar vallen als een kaartenhuisje. Er zijn verschillende manieren van funderen. Daarom heeft KOMBI Bouwmaterialen een ruim assortiment in funderingsproducten. Stevige funderingen moeten ervoor zorgen dat de constructie niet wegzakt en dat scheuren worden voorkomen.

Soorten fundering

Aan welke soorten fundering kun je zoal denken? Om dit te bepalen wordt een grondonderzoek gedaan. Op basis daarvan wordt onder andere bepaald van wel funderingstype gebruik wordt gemaakt.

Rechtstreekse fundering (fundering op staal)

Dit is ongewapende fundering waarbij met stortbeton een verbrede zone gemaakt wordt onder alle op te trekken muren. De rechtstreekse fundering wordt het meest toegepast.

Strokenfundering

Vraag je je af wat het verschil is tussen strokenfundering en rechtstreekse fundering? Dat kunnen wij ons wel voorstellen. Bij strokenfundering wordt gewapend beton gebruikt in plaats van stortbeton. Gewapend beton is sterker, dus is er minder materiaal nodig. Het nadeel is dat gewapend beton duurder is.

Fundering op palen

Wanneer de dragende grond dieper ligt dan 5 meter, dan is een dieptefundering nodig. Denk aan moerasgronden of op aangevulde grond. Op de belangrijke dragende punten van het te bouwen project worden de funderingspalen op een grote diepte in de grond geschroefd, geheid of geboord. Dit is een degelijke, maar kostelijke fundering.

Algemene funderingsplaat

De zwevende vloerplaat is net als de dieptefundering een oplossing in waterachtige gebieden als de draagkrachtige grond erg diep zit. Er is sprake van zwevend, omdat de vloerplaat niet ondersteund wordt door fundamenten. Het gewapende beton wordt rechtstreeks op de grond gestort. Een zwevende vloerplaat wordt aangeraden wanneer je op volle grond bouwt, dus zonder kelder of kruipruimte.

Funderingsproducten

Bij KOMBI Bouwmaterialen kun je terecht voor diverse funderingsproducten:

  • Beton
  • Bouwstaal
  • Isobouw powerkist
  • Undidek funderingsbekisting
  • De Hoop Pekso EPS-funderingsbekisting

Wil je meer weten over fundering of over de producten uit ons assortiment? Neem dan contact op met onze verkoop afdeling.